مرجوعی کالا
امکان ارسال به تمامی نقاط کشور

کات خیلی مهم در پروسه مرجوعی کالا
۱- فقط کالایی قابلیت مرجوعی دارد که در قسمت توضیحات محصول درج شده باشد قایبلیت مرجوعی دارد
۲- کالا پلمپ ان باز نشده باشد
۳-به دلیل نوسانات بازار مهلت مرجوعی فقط ۱ روز پس از تحویل کالا می باشد
۴- در زمان مرجوع نمودن کالا حتما هزینه ان توسط خریدار پرداخت گردد والا در هنگام تسویه هزینه ان از مبلغ سفارش کسر میگردد